En digital strategi

Om bedriften skal kunne ha suksess med sin digitale strategi så må det du deler på SOME være intrigert i bedriftens overordnende mål for fremtiden. 

Din digitale strategi må ha en langsiktig plan om hvordan din bedrift skal ta i bruk de ulike kanalene den har til rådighet. Strategien må være intrigert i dine forretningsmål slik at alle ledd går samme vei, er den ikke intrigert vil den gjøre lite for seg og til slutt ende opp ubrukelig.  

Hva din digitale strategi burde inneholde

Det du ønsker at din bedrift skal oppnå, hva er grunnene til at du opprettet bedriften hvor skal den være om eks fem år? Samt hvor er utviklingen på vei? Her kan du lage en situasjonsanalyse (SWOT analyse) bedriftens styrker svakheter muligheter og trusler Hva vil bedriften din lære av og se på de sterke og svake siden med tanke på fremtiden.  

Så kan du videre se på hvem som er målgruppen til bedriften din hva er din segmentgruppe dere skal fokusere på? Fin ut hva din bedrift har av kompetanser, ressurser og ikke minst teknologi.  Så ser bedriften videre på hvilken kanal treffer din segmentgruppe best? Ikke minst hold øye med hva konkurrentene gjør på den digitale siden.  Videre må du finne ut hva din bedrift sine kortsiktige samt de langsiktige målene lag en publiserings / innholdsplan før du sitter i gang med bruk at dine digitale verktøy. 

Når du har fått på plass punktene dine så finner du ut hva kanaler du ønsker og bruk samt en KPIér (bedriftens målsettinger og ønskede målbare resultater).  Ta deg god tid på strategien og intriger den internt i din bedrift for da får du grunnlaget som kan drive din bedrift samt bygge på den i år frem over.  

https://www.godtsagt.no/blogg/strategi/en-digital-strategi-sa-du-vi-gir-deg-radene/

Prosessen ved oppsettet

Når vi startet med å opprette selve nettbutikken ville vi ha det enkelt og brukervennlig for og kunne opprettholde det fra kundeservice at det skal være enkelt og ha noe med oss og gjøre.

Vi endte opp med å opprette butikken hos Shopify.com, vi ble også enig om at vi ville ha en One Page butikk for enklest mulig opplevelse av kunden. 

Det som ble et lite problem med det var hvordan vi skulle får produktene vår fra den katalog siden og over på hovedsiden vår, men etter litt frem og tilbake fikk vi opprettet en ekstra link på siden som gjorde det mulig. Uten om det så gikk det å sette opp selve nettbutikken ganske greit, da sider som shopify.com gjør det ganske lett for brukeren i motsetning om vi skulle ha kodet den i eks HTML og CSS. 

For oss så har det med å starte en nettbutikk en positiv og lærerik opplevelse som vi begge kan ta med oss videre i livet, for verden blir bare mer og mer digitalisert så desto mer kunnskap du har jo mer attraktiv er du for potensielle arbeidsgivere. Vi har fått en god opp følging både fra forelesere og studentambassadører dette er et valgfag som har hatt mye innhold på de mnd vi har hatt det og jeg føler at jeg valgte riktig i iallfall med en slik spennende slutt vi hadde med å starte vår egen nettbutikk. 

Planlegging av bedriften

Ganske tidlig i planleggingen fant vi ut at en tjenestebedrift er det som ville passe oss best, både med tanke på lager og distribusjon kostnader en bedrift med varer ville kunne ha. Samt ikke minst med en tjeneste bedrift kan vi styre hverdagen mer, vi følte at som studenter var dette det alternativet som passet oss både med tanke på livssituasjon og hva vi kunne få mest ut av tiden vi har til rådighet med tidsbruk på denne bedriften. 

Etter mye diskusjon sto valget mellom vaskebyrå eller hente/leveringsservice men vi fant ut at et vaskebyrå var det som passet oss best med tanke på studie, tidsmessig og det vi har av midler vi kan bruke. Siden da ingen av oss har bil hadde vi ikke kunnet hente eller levert større ting for kunder, og det kunne gitt oss en stor ulempe.

 Så når det var bestemt hundre prosent at det var et vaskebyrå vi skulle starte, måtte vi over til og finne ut hva slags type vaske vi skulle tilby, hva pris vi skulle ta og hvor stort område vi skulle dekke. 

Det å finne ut område og hva type vask vi ville tilby våre kunder gikk ganske greit, det som var litt verre hva og finne ut hvilken pris vi skulle ta. Vi sjekket litt rundt på andre byråer i Oslo omegn sine sider og hva de tok av pris, en gjenganger på de forskjellige byråene var at de tok kontakt og så ble en pris satt. Vi fant ut at det var ikke noe vi ønsket vi ville kunne gi kunden en fast pris og forholde seg til, å da ble det enkleste at vi tok times betalt i stedet for pris pr kvm for fast ukes vask. Når det kommer til kontor og trappe oppgang tok vi pr etasje og pr oppgang, så på flyttevask endte vi med 2500 den prisen gjelder for opp til 80kvm og etter det kommer det et tillegg til pr 10 kvm på 25,-.  

En annen ting vi brukte tid på under planleggingen var hvordan vi ville ha kundeservicen vår, vi ville skape en enkel og brukervennlig kundeservice som både passet for unge samt eldre. Vi bestemte oss da for at vi ville ha en telefon linje som de eldre kan bruke samt de som må avbestille under 24t før vi kommer og vasker. Vi har også et skjema der kunder også kan henvende seg om spørsmål eller tilleggstjenester de kanskje vill ha på sin neste vask, vi skal svare på henvendelser på skjema på under 5 timer ofte raskere.

Når vi var i sluttfasen av planleggingen kom vi på at vi ville også ha med at kunder kunne avbestille uten kostnader under 24 timer til vasking om det var spesielle omstendigheter. Vi tok også med at vi kommer til å donere bort 10% av din betaling hver mnd til en organisasjon vi har samarbeid med.